BASE Katılım Koşulları 2020


BASE’e başvuruda bulunan tüm katılımcılar, aşağıda yer alan şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.

BASE; Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil  bölümlerinden 2020 yılında mezun olan/olacak lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açıktır. Mezuniyet tarihi 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında olmalıdır. Özel ve zorunlu sebeplerle mezuniyeti Ocak 2021 yılında gerçekleşenlerin başvurusu da değerlendirmeye alınabilecektir.

Tekstil bölümünde hazır giyim/moda tasarım kategorisinde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan, tekstil bölümünün bu çerçevedeki alt dallarından baskı tasarımı, yüzey tasarımı gibi alanlarda çalışmalar sunan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Başvurunun kesin kabulü ve sergilenme hakkı için adayların mezuniyet durumları fakülte/bölüm başkanları ile teyit edilecektir.

Adaylar, BASE’e 1 ila 3 adet çalışma ile başvuru yapabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Çok parçadan oluşan seri çalışmalar tek bir başvuru şeklinde yapılmalıdır.

Adaylar, BASE’e daha önce sergilenmiş eserleriyle katılabilirler.

Başvuru yapılması ile; Başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca BASE’in eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda BASE’e karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden BASE’e yöneler herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahiliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde BASE’e eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

Başvurular internet sitesi üzerinden yapılır.

Başvuruların 1 Temmuz 2020 günü saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sergilenmeye hak kazanan eserler, 2 aşamalı bir değerlendirme ile belirlenecektir. Ön eleme aşamasının ardından gerçekleşecek jüri değerlendirmesinden sonra seçilen eserlerin sahipleri BASE tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

BASE, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

BASE verilen bu izin ile eserlerin BASE’in yayınladığı mecralardan üçüncü bir kişi tarafından izinsiz kopyalanması ve/veya çoğaltılması suretiyle haksız bir kullanımından BASE hiçbir şart ve koşul altında sorumlu olmadığını gayrı kabili rücu kabul ve taahhüt edersiniz.

Sergiye İstanbul dışından seçilen eserlerin İstanbul’a ulaşımı konusunda destek verilecektir.  Ambalajlama göndericinin sorumluluğunda olacaktır. Nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan BASE ve BASE’in kargo partneri sorumlu değildir. BASE, hasar görmüş eserleri sergilememe hakkına sahiptir.

Sergiye katılmaya hak kazanan mezunlar, BASE’te, başvuru sürecinde sunacakları eserlerinin birebir aynısını sergilemek zorundadır.

Eserler, BASE tarafından teslim alınmalarından sergi bitimine kadar BASE tarafından sigortalandırılacaktır

Sergilenen eserler, serginin ardından BASE sitesinde online olarak kalıcı şekilde sergilenecektir.

BASE kural ve şartlara uygunluk göstermeyen eseri sergilenmek için seçilmiş olsa bile sergilememe hakkını saklı tutar.

Mücbir sebeplerle BASE’in fiziksel olarak gerçekleşememesi durumunda, seçki BASE websitesinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Sergi bitiminde satışı gerçekleşen yapıtların serginin bitiminden sonraki gün saat 18:00’e kadar sergi mekanından alıcıya teslimi, paketlenmesi ve satışı gerçekleşmeyen yapıtların paketlenmesi ve geri dönüş organizasyonu sanatçıların sorumluluğundadır.  Paketleme için gerekli malzemeler sergi mekanında olacaktır.