GENÇ BAKIŞ: Lise ve Üniversite GSF Öğrencileri Seçkisi Katılım Koşulları


‘GENÇ BAKIŞ: Lise ve Üniversite GSF öğrencileri seçkisi’ sergisine başvuruda bulunan tüm katılımcılar, aşağıda yer alan şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.

GENÇ BAKIŞ: Lise ve Üniversite GSF öğrencileri seçkisi’ sergisi Türkiye’deki Güzel Sanatlar Liseleri’nde halen okumakta olan ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin 1., 2. ve 3. sınıflarında halen okumakta olan resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil bölümleri öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Başvurunun kesin kabulü ve sergilenme hakkı için adayların eğitim durumları okullar ile teyit edilecektir.

Adaylar birden fazla çalışma ile başvuru yapabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Çok parçadan oluşan seri çalışmalar belirtilerek tek bir başvuru şeklinde ve tüm parçaların tek tek görülebileceği şekilde yapılmalıdır.

Adaylar, daha önce sergilenmiş eserleriyle katılabilirler.

Başvuru yapılması ile; Başvuru sahipleri, başvuruya konu eserlerin eser sahibinin kendileri olduğunu, eserinin özgün olduğunu ve başvuru anında eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarına sahip olduğunu, ayrıca BASE’in eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda BASE’e karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde 3. Bir kişinin herhangi bir hakkı bulunmadığını, 3. Bir kişinin haklarını ihlal etmediklerini, 3. Kişilerden BASE’e yöneler herhangi bir talep ile ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Özellikle eser sahiliği veya eser üzerindeki haklar ile ilgili bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda veya 3. Bir kişinin eser üzerinde hak iddiasında bulunması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup böyle bir talebin kendisine gelmesi halinde BASE’e eser için yapılan başvuruyu iptal edebilir.

Başvurular internet sitesi üzerinden yapılır.

Başvuruların 13 Ekim 2021 günü saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sergilenmeye hak kazanan eserler, değerlendirme ile belirlenecektir.

BASE, hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan kişilerin isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

BASE verilen bu izin ile eserlerin BASE’in yayınladığı mecralardan üçüncü bir kişi tarafından izinsiz kopyalanması ve/veya çoğaltılması suretiyle haksız bir kullanımından BASE hiçbir şart ve koşul altında sorumlu olmadığını gayrı kabili rücu kabul ve taahhüt edersiniz.

Sergiye katılmaya hak kazanan adaylar, sergide başvuru sürecinde sunacakları eserlerinin birebir aynısını sergilemek zorundadır.

Adayların, çok parçadan oluşan seri çalışmaları sergi mekanının fiziksel koşulları ile sergileme tasarımının ihtiyaçları doğrultusunda ve adayla iletişim halinde yeniden düzenlenebilir, parçalar eksiltilebilir. BASE, seri ve çok parçalı işlerin aday tarafından gönderilen tüm parçalarını sergilememe hakkını saklı tutar.